Her leser han opp nyheter på ALLE nordiske språk!

Denne svensken nailer alle nordiske språk (nesten) prikkfritt! Han høres ut som en nordmann som har bodd i Sverige for lenge!

NYE LIKES