Et rørende sosialt eksperiment

Et sosialt eksperiment der en gutt later som om han er hjemløs og tynnkledd i kulda. Se hvor mange som titter og går forbi i begynnelsen og hvem som tilslutt hjelper gutten.

NYE LIKES