Norge på toppen med høyest livskvalitet!


Organisasjonen for økonomisk samarbeid rangerte nylig 34 land for å se hvilke av de som hadde den beste livskvaliteten. De så på parametrene for trivsel, jobb og fritid, privat økonomi, og tilgang til utdanning for å bestemme de beste landene.

NYE LIKES