Videoer fra forsvaret gir deg et unikt innblikk i rekruttens liv!


Hvordan er det når absolutt alt er nytt? Klær, regler, disiplin og hierarki.

Det er mange som husker førstegangstjensten, de fleste nevner samholdet blant soldatene som et av de sterkeste minnene, men hva med rekrutten? Er denne fortrengt eller kan man med stolthet se tilbake i tid og si; dette var jeg igjennom!

Forsvaret har laget en serie med videoer fra rekrutten til gardister på Terningmoen, her får man se hvordan de egentlig har det og virkeligheten som slår de hardt ned på jorda. Noen synes det er relativt enkelt og andre føler at det er mye tøffere enn de hadde trodd på forhånd.

Hva er ditt beste minne fra førstegangstjenesten?

NYE LIKES